Om Hol­me­gården

Plejecentret Holmegården ligger midt i Vejle, tæt ved havnen. Holmegården er åbnet i 2006 og består af 66 lejligheder, som er fordelt på 6 grupper med 11 lejligheder i hver.

Leve-bo miljø

Målsætningen for et leve-bo miljø er at skabe et hjemligt og privat miljø.

Et leve-bo miljø giver muligheden for at få et hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere føler, der er ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen, og hvor der er plads til både individuelle behov og fællesskab.

I leve-bo miljøet løses de daglige/praktiske opgaver af beboere og personale i fællesskab. Ligeledes er beboerne medbestemmende i de daglige gøremål.

Når du flytter ind i Holmegårdens leve-bo miljø, får du tilsendt et aftalekort, hvor det er muligt at vælge praktiske ydelser til og fra, dog er det obligatorisk at vælge ”Husholdningskassen”.