Leve-­bo­miljø

Målsætningen for et Leve-bomiljø er at skabe et hjemligt og privat miljø Et Leve-bomiljø giver muligheden for at få et hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere føler, der er ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen, og hvor der er plads til både individuelle behov og fællesskab. I Leve-bomiljøet, løses de daglige/praktiske opgaver af beboere og personale i fællesskab. Ligeledes er beboerne medbestemmende i de daglige gøremål. Når man flytter ind i Holmegårdens Leve-bomiljø, får man tilsendt et aftalekort, hvor det er muligt at vælge praktiske ydelser til og fra, dog er det obligatorisk at vælge ”Husholdningskassen”.