Bo­liger

Indretning af boligerne på Plejecenter Holmegården

Plejecentret Holmegården ligger midt i Vejle, tæt ved havnen. Holmegården er åbnet i 2006 og består af 66 lejligheder, som er fordelt på 6 grupper med 11 lejligheder i hver.

Lejlighederne på Holmegården er indrettet med stue, soveværelse, tekøkken og badeværelse samt altan. Alle boligerne er af samme type og størrelse. I hver gruppe er der en fælles opholds-/og spisestue. Der er ligeledes fælles køkken, grovkøkken, vaskerum, depot til linned og fælles altan.

Der er tilknyttet et dagcenter med tilhørerne cafe, som også er åben for Vejle Kommunes pensionister og efterlønnere.
Her er indrettet en træningssal, for beboere på Holmegården og for borgere i eget hjem.

På Holmegården arbejder vi ud fra principperne for leve-bo miljøet, dagligdags opgaver er en del af hverdagens aktiviteter. I hver gruppe indbetaler beboerne til en husholdningskasse, som man i fællesskab handler dagligvarer for.

  • Plantegning den enkelte bolig

Leve-bo miljø

Målsætningen for et leve-bo miljø er at skabe et hjemligt og privat miljø.

Et leve-bo miljø giver muligheden for at få et hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere føler, der er ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen, og hvor der er plads til både individuelle behov og fællesskab.

I leve-bo miljøet løses de daglige/praktiske opgaver af beboere og personale i fællesskab. Ligeledes er beboerne medbestemmende i de daglige gøremål.

Når du flytter ind i Holmegårdens leve-bo miljø, får du tilsendt et aftalekort, hvor det er muligt at vælge praktiske ydelser til og fra, dog er det obligatorisk at vælge ”Husholdningskassen”.